Ons werk…

In de tweede helft van juli 2014 zijn we als gezin verhuisd van Middelburg in Nederland (Europa) naar Phnom Penh in Cambodja (Zuid-Oost-Azië). Voordat we deze grote stap genomen hebben was er eerst een tijd van voorbereiding. We volgden onder andere een studie op Cornerstone Bible College (schooljaar 2012-2013), een bijbelschool die zich richt op het doen van zendingswerk in een andere cultuur. Deze opleiding is intercultureel en internationaal. De tijd daar is voorbij gevlogen.

De opleiding die we volgden kent twee delen. Enerzijds was er een stuk “theorie”, waarbij we onder andere keken naar de Bijbel, zendingswerk, missiologie, culturen en de invloeden daarvan en bijvoorbeeld sommige wereldgodsdiensten. Naast de theorie was er vooral ook de praktijk! Op Cornerstone leefden we met veel culturen door elkaar heen. Iedereen verbleef op de campus van Cornerstone en buiten de lestijden had je dus alles met elkaar te maken. Samen leren en werken op Cornerstone, samen activiteiten doen. Een heel intensieve maar ook heel leerzame omgeving!

Maar ons hart gaat uiteindelijk uit naar de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen en nog nooit van Hem hebben gehoord. Hen willen we graag vertellen van God de Vader, van de Heer Jezus en Zijn liefde en verlossingswerk voor de mensen! Zoals het er nu uitziet zullen we dat uiteindelijk gaan doen onder de plattelandsbevolking hier in Cambodja. We weten nog niet helemaal exact waar we terecht zullen komen. We houden jullie op de hoogte!

In Phnom Penh zijn we begonnen met het hier leren leven als gezin. Het is zo’n totaal ander land dan Nederland! We leren de taal (Khmer) en proberen steeds iets meer te begrijpen van de cultuur. Uiteraard gaat dat hand in hand gaan met het normale-christelijke-leven:-). Bij de mensen zijn, onder hen leven en  doen wat “je hand vindt om te doen”. Toch beseffen we dat de mensen zonder Christus, ook al zou alles in hun situatie beter worden, er nog steeds even slecht aan toe zijn. Daarom willen we graag relaties aangaan met mensen, contacten leggen, helpen, maar hen bovenal tot Christus leiden.

We zijn ons op dit moment aan het oriënteren op wat voor werk we concreet na de taal- en cultuurstudie mogen gaan doen.