Kerstboodschap TFT

 

[Englisch version is to be found below.]

‘Ik ben in verwachting van IK BEN’, kon Maria zeggen. En toen ze haar kindje in haar armen had, keek ze GOD in de oogjes: ‘Uncreated light shines through infant eyes’. Die kleinheid getuigt van onnoemelijke grootheid.

Deze God is gisteren en vandaag en morgen dezelfde. Hij was ook voor Mart-Jan en Talitha de IK BEN.

Vaste grond in alle ups, maar vooral ook in alle downs. Mart-Jan’s lied getuigt daarvan: I AM.

God vertelt deze indrukwekkende naam aan Mozes als Hij hem terugstuurt naar Egypte om een onderdrukt volk naar vrijheid te leiden. Geen makkelijke opdracht en Mozes ziet er behoorlijk tegenop. Zeg maar: ‘IK BEN heeft mij gestuurd’… en je broer Aäron komt je helpen.

Met IK BEN achter zich zijn Mart-Jan en Talitha met Joy, Micha en Amy aan een tweede termijn in Cambodja begonnen. En u, jij en ik mogen meehelpen.

Inmiddels twee maanden verder zijn we dankbaar voor alle goede berichten. Het gaat echt goed!

Dankbaar zijn we ook voor jullie belangstelling en trouwe ondersteuning. We ervaren hierin een zekere stabiliteit. Die stabiliteit uit zich ook in een constant giftenpatroon dat tegemoet komt aan wat nodig is voor de gewone dagelijkse uitgaven. Voor de langere termijn (denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse visums, sparen voor een volgend verlof of een pensioenverzekering) is de begroting nog niet sluitend. Bel of mail gerust voor meer informatie. We stellen contact met jullie op prijs! We zijn daarom ook blij met alle nieuwe contacten die ontstaan zijn tijdens de verlofperiode, onder meer rond presentaties, het dopen van Joy, de Cambodja fietstocht…

Dank aan God en aan u en jou!

Met de komst van Christus achter ons en met 2017 en de terugkomst van de Heer Jezus voor de deur zijn we in verwachting van IK BEN.

We wensen jullie Gods zegen toe!

Hartelijke groet vanuit het TFT,

Erik

—–

I am expecting I AM, Mary could say. And finally holding her child, she gazed into GOD’s little eyes: ‘Uncreated light shines through infant eyes’. This littleness demonstrates inexpressible greatness.

This God is the same, yesterday, today and tomorrow. He proved to be the I AM for Mart-Jan and Talitha.

Solid ground in every up, and particularly in every down. Mart-Jan’s song testifies thereof: I AM.

God shares this impressive name with Moses as He sends him back to Egypt in order to deliver an oppressed people. Not an easy task and Moses is rather reluctant. Say: ‘I AM sent me’… and your brother Aaron will help you.

With the full support of I AM, Mart-Jan and Talitha, with Joy, Micha and Amy, took on a second term in Cambodia. And you and I are privileged to help.

Two months down the road we are thankful for positive reports. Things are going well!

We are also thankful for your interest and faithful support. We noticed stability. This stability is also expressed in a constant financial pattern, meeting the daily needs. For the long term (e.g. annual visa, savings for next furlough, or a pension scheme) the balance is not yet even. Feel free to call or email for further information. We appreciate staying in touch! We are pleased therefore with many new contacts as a result of events during the furlough period, like presentations, Joy’s baptism, the Cambodia cycling tour.

We thank God and we thank you all!

And with the coming of Christ behind us and 2017 and the return of the Lord Jesus before us, we are expecting I AM.

We wish you every blessing from God!

Yours, on behalf of the HFT,

Erik

Auteur: 2followus

Passie voor zending I Leeft in Cambodja I Focus op: Kerk, Discipelschap, BAM (business as mission)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s