Ga door met doorgaan

In deze BLOG delen we graag een artikel met jullie dat ons erg heeft aangesproken. Geniet ervan en voel je vrij om het te delen met anderen. Onderaan het artikel hebben we twee links toegevoegd naar de Engelse en de Nederlandse PDF.

Ga door met doorgaan

In de zomer van 1968 heeft olympisch hardloper John Stephen Akhwari namens Tanzania de olympische marathon gelopen. Tijdens de race is hij hard gevallen en ontwrichtte zijn knie. Heldhaftig is hij, zo goed als hij kon, doorgegaan met hardlopen. Hij eindigde als laatste. Na de race werd hem gevraagd waarom hij door was gegaan. Hij antwoordde: “Mijn land heeft mij niet 8000 kilometer weg gestuurd om aan de race te beginnen. Zij hebben mij gestuurd om de finish te halen.”

Zij die aan interculturele activiteiten meewerken krijgen met verschillende dingen te maken die ons kunnen afleiden, frustreren, boos maken of teleurstellen. Sommige momenten voelen we ons ontmoedigd en zijn wij geneigd op te geven. Net als jij heb ook ik ontmoedigende omstandigheden meegemaakt en vele uitdagingen gehad in mijn geloof en roeping; zelfs kort geleden.

Ik richt mij dan vaak op Hebreeën 12:1-3. Daar vinden wij twee overweldigende redenen om door te blijven gaan en hoe wij dat kunnen doen. Wanneer we het dan goed doen of wanneer we ons ontmoedigd of onzeker voelen hoop ik dat dit ook jou mag steunen in jouw wandel, wat hulp mag geven om door te gaan met doorgaan.

Jezus is waardig…

Hij zit ‘aan de rechterzijde van de troon van God’ (vers 2). Wij blijven doorgaan omdat de Heer Jezus alle aanbidding, glorie en eer waard is die Hij van de meeste mensen om ons heen niet krijgt. Als dit ons niet aanzet om door te gaan dan zijn wij niet goed bezig door een verkeerde motivatie. Wat wij ook ervaren in onze wedloop; tijdens verzoekingen, in de risico’s die we nemen, in de momenten van frustratie. Uiteindelijk is dit het allemaal waard, omdat Híj het waard is. Ook al gaan sommige mensen niet in op de evangelieboodschap, dit mag mij niet afleiden van mijn zicht op Hem. Ik kan nog steeds aanbidden; want Hij is het waard en Hij is altijd wonderbaarlijk en trouw. Maar als wij denken dat het om ons gaat, dan zijn we of trots of we voelen ons verslagen. Beide voorkomen dat wij onze wedloop lopen.

Jezus is begripvol…

Vers 3 zegt ons om ‘op Hem te letten die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt.’ Hij heeft veel meer moeten lijden dan wij ooit zullen. Dit is een geweldige bemoediging. Wanneer wij zwak of ontmoedigd zijn, is het een geweldige bemoediging te weten dat de Heer Jezus heeft ‘deelgenomen’ aan ons mens-zijn (Heb. 2:14). Worden we voorgelogen? Of wordt er misbruik van ons gemaakt? Worden we vervolgd doordat we het juiste hebben gedaan? Worden we verkeerd begrepen? Onze liefdevolle acties verworpen? Hij weet het alles. Wij volgen de lijdende Dienstknecht en Hij heeft ons beloofd dat Hij bij ons is. Hij begrijpt zowel ons als de gebroken mensen om ons heen. Dit werkt uit dat wij tot Hem aangetrokken worden als wij ons ook maar een beetje met zijn lijden vereenzelvigen. En dat wij mogen weten dat Hij zich vereenzelvigt met ons lijden.

Leg alle last en zonden af…

Atleten focussen zich alleen op hun opgave, zodat niks hun in de weg kan staan. Is mopperen onze verhindering? Drukt zelfmedelijden ons neer? Negeren we onze individuele gebeden en aanbidding? Geven we toe aan seksuele verleidingen? Of is het trots? Laten we dan op de Heer Jezus zien die het alles waard is en die het kruis heeft verdragen. Trots is misplaatst als we de Heer zien zoals Hij is.

Het is een veel voorkomende strategie van de Satan ons te beschuldigen, zodat wij ons veroordeeld voelen. Vers 2 zegt dat de Heer is gaan zitten in de hemel. Zijn geweldig werk van bevrijding uit de macht van de zonde en van de straf van de zonden is volbracht. En Hij leeft nu om te regeren, in ons te leven en door ons te werken. Dus accepteer Gods vergeving opnieuw en onthoud dat we vrij zijn van veroordeling en dat wij niet meer de last van de zonden en ons falen hoeven te dragen. Ik moest er hard om lachen toen ik voor het eerst las van Martin Luther, toen hij zei: “Wanneer Satan mij vertelt dat ik een zondaar ben verblijdt mij dat, omdat Christus voor zondaars is gestorven.” Ha! Het simpele feit van het evangelie ontwapend één van Satans beste tactieken elke keer weer.

Sommige van onze hindernissen zijn niet zondig, maar ze leiden ons af of ze zijn afgoden. Ze nemen een hogere prioriteit in boven de Heer Jezus. ‘Social media’ kan zoiets zijn. Of het succesvol willen zijn. Tot al deze hindernissen, verleidingen of zonden wil ik leren zeggen: ‘de Heer is belangrijker’. Het tijdelijke genot dat ik ervaar van deze dingen is waardeloos in vergelijking met de eindeloze bevrediging die de Heer Jezus kan geven.

Laten we regelmatig vragen aan God wat ons hindert om onze wedloop volkomen te lopen, om het te kunnen belijden en ons ervan te bekeren. Wees tegen de zonden meedogenloos en vraag om hulp. Ik heb gezien dat mensen door zonde geleid werden tot aan het verlaten van hun dienst, het veroorzaken van pijn, tot blijvende schade en het minder uitdragen van Christus aan hen die nog niet bereikt waren met het evangelie.

Blijf bij elkaar…

Het gebruiken van een wedloop als voorbeeld (hier en in Paulus’ brieven), laat zien dat wij niet solistisch rennen. ‘Ons’ wordt meerdere malen gezegd, maar ook ‘wij’ en ‘u’. Het is duidelijk dat dit wordt geschreven aan een groep die vermaand wordt om deze dingen samen te doen. Om op koers te blijven is het cruciaal steun te ondervinden van mede-gelovigen.. De bemoediging die Ellie en ik krijgen door deel te zijn van een klein team en een thuisgemeente is immens: voor elkaar bidden, elkaars lasten delen, maar ook elkaar helpen of samen aanbidden. Heb jij op regelmatige basis omgang met ‘mede-wedlopers’? Met mensen waarbij je jezelf kunt zijn? In een Christelijke Gemeenschap herinneren we elkaar aan de geweldige waarheden van het evangelie, belijden we elkaar de zonden en zoeken we hulp om ons van deze zonden te bevrijden.

Let op je tempo…

Dat wij ‘met volharding de wedloop lopen’ vertelt ons dat het moeilijk zal zijn. Het is een marathon, geen sprint. Daarom moeten we op ons tempo letten. Veel van de zendingsorganisaties raden hun medewerkers aan 2/3 van hun dag te werken. Wanneer je in de avond werkt, neem je de ochtend of de middag vrij. Ieders ritme is anders dan die van een ander. Het heeft invloed op je tempo of je jonge kinderen hebt, of een medische aandoening of een hoge leeftijd. Plan rustdagen of vrije tijd in de komende maanden.

Zie op Jezus…

Vers 2. We moeten bewust gericht zijn op de Heer Jezus. Regelmatig gebed, aanbidding en het lezen van het Woord zijn daarin belangrijk, en de omgang met anderen die Hem lief hebben. Ook ontspanning, oefening, vriendschap, een gezonde werk/leefhouding zullen ons helpen om door te gaan, maar niets is belangrijker dan onze constante, dichte relatie met de Heer Jezus. Tijdens de Hebrides opwekking schreef Duncan Campbell:

Voor de gemeente en in zendingswerk zijn dit actieve dagen, maar al deze activiteiten die in dienst voor de Heer gedaan worden, maken niets uit wanneer de Heer verwaarloost wordt. Het is niet de grootste zorg van de duivel te komen tussen ons en ons werk, maar tussen ons en God. Veel christenen hebben hun geloof bedolven onder hun arbeiden.

Onze aandacht is gemakkelijk op onszelf gericht, op onze organisaties, onze methodes, onze tekortkomingen. We vragen ons af of ons geloof groot genoeg is of we vergelijken het met anderen. Problemen kunnen overweldigend zijn. Maar regelmatig bewust op de Heer zien kan ons het juiste inzicht geven, waardoor wij kunnen zien wat er anders kan of wat er op dat moment moet gebeuren. Maar als wij onze focus op de Heer Jezus verliezen, hebben wij niks van blijvende waarde wat we aan deze gebroken wereld kunnen aanbieden.

Vers 3 geeft aan dat als wij ‘op Hem letten’ onze zielen niet bezwijken. De ontvangers van deze brief ervoeren moeilijkheden. Maar wij ook. Dit kan ons bij de Heer brengen. Dit is nodig als wij willen doorgaan. Het is een uitdaging om te blijven liefhebben en dienen. We zijn hier niet toe in staat zonder God. Wij zullen op onze knieën moeten gaan voordat we een moeilijke bespreking hebben, of naar die bijzondere kennis gaan, of naar die gebroken persoon die maar niet lijkt te veranderen.

We hebben inspiratie nodig om door te gaan. Uiteindelijk is de Heer Jezus onze inspiratiebron, welk inzicht God ons ook heeft gegeven over de verschillende bedieningen. Hij is onze Bron, onze Onderhouder en Degene die een doel aan ons leven geeft. Wij kunnen altijd blijven doorgaan door wie de Heer Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Onze zonden zijn vergeven, er brandt een boodschap in onze harten, we zijn uitdragers van Zijn aanwezigheid en verzekerd van onze identiteit. Ik ben ervan overtuigd dat velen van ons zullen getuigen dat de zendingsvisie, de ideeën en de inspiratie allen zijn voortgekomen uit het zoeken naar de Heer.

Ten slotte: houdt een eeuwig perspectief…

De hemel is echt. Als we dit weten gaan onze levens veranderen. Toekomstige heerlijkheid weegt zwaarder dan het lijden vandaag ter wille van het evangelie. We kunnen verzoekingen, pijn, ontmoediging, zelfs vervolging tot de dood ondergaan, omdat we weten wat er komt. ‘…Die om de vreugde die vóór Hem lag, het kruis heeft verdragen,…’ (vers 2). Hij wist dat dit het waard was: God zou verheerlijkt worden, wij zouden verlost worden en met Hem zijn. Deze toekomstige vreugde heeft Hem het kruis doen verdragen. Moge de komende blijdschap van het zijn met Hem en het samen zijn met hen die wij dienen ons motiveren.

De ‘grote wolk van getuigen’ in vers 1 zijn de geloofshelden uit hoofdstuk 11, en daar kunnen er sindsdien duizenden aan toegevoegd zijn die de wedloop hebben uitgelopen. Het is alsof zij ons toejuichen: “Ga door, en blijf doorgaan; het is het waard! Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!” De opofferingen zullen groot zijn, maar de beloning zal groter zijn.

Ga door met doorgaan!

Alex Hawke, Februari 2016.

Nederlandse PDF – Ga door met doorgaan [PDF-NL]

Engelse PDF – Keep On Keeping On [PDF-ENG]

Auteur: 2followus

Passie voor zending I Leeft in Cambodja I Focus op: Kerk, Discipelschap, BAM (business as mission)

2 reacties op ‘Ga door met doorgaan

  1. Deze site bij favorieten gezet. Open m net. Zegtie ivm een beveiligingsvraag 5/6 x ‘Wilt u DOORGAAN’? IKKE: JA,ja ja ja ja ja!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s