Bid mee voor Cambodja / Pray for Cambodia

We willen je vragen om mee te bidden voor Cambodja. Cambodja is een prachtig land met heel veel contrasten. Cambodja heeft een mooie en rijke historie, maar ook een recente genocide meegemaakt tijdens het bewind van Pol-pot waarbij ongeveer 1,5 – 2 miljoen mensen gedood zijn. Overal is armoede zichtbaar, maar naast de fysieke armoede is er ook veel geestelijke armoede. Boeddhisme is de gangbare religie, samen met animisme en een reeks van andere. Volgens de cijfers van Operation World is minder dan 2% van de bevolking evangelisch Christen. Genoeg reden om te bidden dus! Bid mee voor Cambodja. Hieronder volgen enkele specifieke gebedspunten, deze gebedspunten zijn afkomstig van de website van Operation World.

A) Dank voor vrijheid van godsdienst in Cambodja. Bid dat dit ook zo mag blijven. Sommige vormen van evangelisatie staan wel onder druk.

Continued freedom of religion. The constitution guarantees it, but the government has re-affirmed the ban on door-to-door evangelism and on public distribution of tracts. The use of financial inducements for purposes of conversion by some religious groups has forced responsible Christian groups to reconsider their methods and avoid such negative associations. Pray for continued freedom to wisely and appropriately spread the good news.

B) Dank mee voor mensen die vrij komen van hun zondige verleden. Bid mee voor meer vrijheid en bevrijding van zonden die zijn begaan en die diep in de cultuur en mensen geworteld zitten. Denk hierin ook specifiek aan de trauma’s die mensen opgelopen hebben gedurende het bewind van Pol-pot.

Freedom and deliverance from past sin, hatred, suffering and abuse through the blood of Jesus. Deep healing is required for many who suffered acute trauma. Many of the former Khmer Rouge have become believers; receiving God’s forgiveness for past crimes is essential.

C) Dank dat er aandacht is voor kinderen en jeugd met name op het vlak van discipelschap. Bid mee dat kinderen en jongeren goede discipelschap zullen ontvangen vanuit de kerken, en dat ze ‘normale’ familie structuren als voorbeeld hebben. De Christen jeugd van vandaag zal de kerk in Cambodja van morgen moeten leiden.

Children and young people to be effectively discipled in the churches and shown how to live in healthy family structures; few are equipped for this. But this generation must begin to lead the Cambodian Church now.

D) Dank voor groei en visie. Dank dat er een visie is opgesteld door de organisaties die in Cambodja werkzaam zijn, en bid mee dat er meer en meer gemeenten zullen ontstaan. Momenteel zijn er een geschatte 11.000 plaatsen / dorpen zonder kerk.

Future growth and vision. Mission Kampuchea 2021 is a shared vision by the national Churches to see a church in every village and people group in Cambodia by 2021. Currently, an estimated 11,000 villages are without a church.

Mature leadership for the churches is the greatest challenge. The loss of so many educated people in the Khmer Rouge slaughter, combined with the dysfunctional society, pushed many new Christians quickly into leadership before they were ready.

E) Bid mee voor de bijbelscholen. Dank dat er verschillende bijbelscholen zijn en bid dat de programma’s die aangeboden morgen worden ook aansluiten bij de Cambodjaanse context.

The Bible schools – Phnom Penh Bible School, Cambodia For Christ (CFC) Ministry Training College, AoG and Methodists are just a few among several Bible schools. Residential, full-time academic programmes can be a difficult model to successfully translate into the Cambodian context of life and ministry.

F) Bid voor de bestaande voorgangers. Bid voor hun gebrek aan training, het feit dat ze vaak in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien en de overweldigende nood die er is. Dit zijn enorme uitdagingen voor de kerk in Cambodja!

Existing pastors. Their lack of training, their need to provide for themselves and the overwhelming practical needs of the faithful are huge challenges. Numerous leadership training courses are available that offer on-the-job development for Christian leaders. Pray for wisdom, holiness, power in the Spirit and ways to build up their fledgling congregations spiritually, relationally and economically.

G) Bid voor eenheid! De diversiteit in de kerk van Cambodja is een probleem. Bid mee voor effectief partnerschap tussen netwerken zodat de eenheid van de Christenen meer zichtbaar mag worden.

Unity. That any religious group can register directly with the Ministry of Religion, plus the existence of 13 Protestant umbrella groups, indicate the fragmentation of this rather small national Church. Divisiveness has been a problem in the short history of the Church here. The Evangelical Fellowship of Cambodia represents about 80% of the Christian community; it is increasingly able to cooperate with other notable networks, such as the Cambodian Christian Evangelical Alliance, Cambodian Christian Federation and the Cambodian Baptist Convention. Pray for a greater sense of unity and for more partnerships that are effective.

Auteur: 2followus

Passie voor zending I Leeft in Cambodja I Focus op: Kerk, Discipelschap, BAM (business as mission)