Het evangelie in een ‘notendop’

We willen graag kort maar krachtig vertellen wat we bedoelen als we het over het evangelie hebben. We kunnen dit gemakkelijk uitleggen aan de hand van 5 kleuren, groen, zwart, rood, wit, goud.

Groen

Jij bent geschapen door God. Hij is je schepper en Hij heeft je geschapen om in relatie met Hem te leven. Hij wil niets liever dan open en eerlijk, hart tot hart relatie hebben met mensen als jij en ik. Het is je doel en je bestemming om zo te leven. Aangezien God je Schepper is kent Hij je door en door en kan Hij voorzien in al je behoeften en noden. Hij kent je en je mag bij Hem thuis komen.

Denk even voor jezelf na. Ken je God? Besef je dat God een persoonlijke relatie met jou wil hebben? Hij heeft je met dit doel geschapen en ziet niets liever dan dat jij tot dit doel komt!

Zwart

Er is wel een probleem. De relatie waarin God met jou wil leven is verstoord door zonde. Elk mens heeft gezondigd, en daarom heeft elk mens in dit opzicht hetzelfde probleem. Door de zonde is er een breuk tussen God en jou. Aangezien God rechtvaardig is en Hij tevens je Schepper is zal Hij je ook moeten straffen voor je zonden. Hij kan niet zomaar verkeerde dingen door de vingers zien of zo. Daarom zal God Zijn oordeel uitspreken over elk mens. Dat zal Hij doen als dit leven hier op aarde afgelopen is. Ook jij zult dan voor God verschijnen en vervolgens zal Hij je beoordelen. Schuldig, of niet schuldig. Zijn oordeel, Zijn maatstaf.

Denk even voor jezelf na. Welke dingen heb jij gedaan die niet door de beugel kunnen? Heb je wel eens gelogen, of iets meegenomen dat niet van jou was? Misschien heb je niemand dood geslagen, maar fout is fout toch? Durf je eerlijk te constateren dat je schuldig staat tegenover God?

Rood

De zonde heeft een breuk gebracht tussen God en jou. Daardoor kun je niet meer in relatie met God leven zoals het bedoeld is. Je mist je doel. Je kunt wel alles hebben op aarde hier, maar daar schiet je niet heel veel mee op als het om de eeuwigheid gaat. Gods oordeel komt en geen mens kan er aan ontsnappen. Dit probleem lijkt onoplosbaar. Nu heeft God zelf een oplossing tot stand gebracht. God is liefde, het is een eigenschap van God die onderdeel van Zijn ‘zijn’ is. Vanuit liefde heeft God Zijn enige zoon gestuurd naar deze aarde. Jezus is hier op aarde gekomen en heeft een perfect leven geleefd. Hij heeft laten zien wat de bedoeling van God was. Jezus leefde in perfecte relatie met God. Hij zelf was en is God. Na een relatief kort leven is Hij aan een kruis gehangen en is daar gestorven. Terwijl Jezus vrijwillig en onschuldig aan het kruis hing is Hij van God verlaten en heeft Hij de straf gedragen die jij en ik verdiende.

Denk even voor jezelf na: Begrijp je dat er een straf is voor de dingen die jij verkeerd hebt gedaan? Er zijn eenvoudigweg twee mogelijkheden. Of jij draagt zelf de straf voor je zonden, de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Concreet betekend dat dat God Zijn oordeel over je uit zal spreken en je zal veroordelen tot een eeuwigheid in de hel. De andere optie is dat je je vertrouwen op Jezus stelt. Jezus heeft dan jouw straf gedragen en daardoor hoef jij niet meer geoordeeld te worden. Door het werk van de Heer Jezus mag je na dit leven bij Jezus in de Hemel zijn.

Wit

Oneerlijk? Nee, een sublieme daad van liefde. God zegt dat ‘ieder die in Jezus gelooft niet meer verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Dat betekend dat als je in Jezus gelooft, dat als je je vertrouwen op Hem stelt, Hij jou straf gedragen heeft. Daardoor kan God in Zijn rechtvaardigheid (Jezus heeft immers de straf gedragen) toch relatie hebben met jou en mij. Je komt weer tot je doel. Jezus geeft je eeuwig leven. Je lichaam zal wel sterven, maar je zult eeuwig doorleven met Jezus. Een kwestie van een keuze? Ja in principe wel! Het is aan jou wat je doet met wat je nu weet. Ben je bereid om eerlijk naar je leven te kijken en tot een eerlijk oordeel te komen? Ben je bereid om je eigen trots op te geven en je over te geven aan Jezus. Hij staat klaar om je in liefde te ontvangen. Zijn aanbod is gratis, het gaat erom wat jij er mee doet.

Denk even voor jezelf na: Jezus biedt jou een cadeau aan. Een cadeau waardoor je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Je kunt, door dit cadeau aan te nemen, weer tot je doel komen en in een relatie met God leven. Als je dit doet zal niet alles ineens gemakkelijk worden, je hebt niet altijd de wind in de rug. Nee de belofte die Jezus je geeft is dat Hij bij je is in je leven van nu, en dat je straks bij Hem mag zijn als dit leven hier over is. Wat is jouw reactie? Wat is jouw response?

Goud

Na dit leven mag je voor altijd bij Jezus zijn. De hemel is mooier dan dat wij ons kunnen voorstellen. Het moet fantastisch zijn om daar te zijn. Alle gebreken die we hier op aarde hebben zullen daar verleden tijd zijn. Fantastisch, en een compleet contrast met de hel, waar je van God verlaten bent en waar je pijn hebt, ongelukkig bent en waar nooit meer verandering in komt. Hopeloos. Dat leven samen met Jezus is niet alleen iets van straks, het is iets dat nu al begint. Jezus is je verlosser, degene die voor jou de prijs heeft betaald, maar Hij is ook degene die jou nu wil inschakelen voor Zijn werk. Er zijn immers nog meer mensen die van Jezus moeten horen! Dat mag jij doen, en Jezus zal je daarbij helpen. Zo mag je Jezus navolgen hier op aarde en zal je steeds meer op Hem gaan lijken. Hij is dus niet alleen je verlosser maar ook degene die je navolgt, en degene die het voor het zeggen heeft in jouw leven. Jezus is je baas, je Heer. Daarom spreken we ook wel eens over Heer Jezus. Is Hij al je Heer?

Denk even voor jezelf na: Welk perspectief heeft jou leven? Stopt het met de dood? Wat gebeurt er daarna? Je hebt nu het een en ander gelezen. Misschien is dit voor het eerst dat je iets dergelijks leest, of misschien heb je het al vaker gehoord. Hoe dan ook, het is belangrijk dat je hierover denkt en actie onderneemt. Lees eens eens stuk uit de Bijbel, daar staat in meer detail wie Jezus is. Zoek contact met iemand die je meer kan vertellen, of neem contact op met ons via deze website. Het is onze wens dat jij de Heer Jezus ook leert kennen en dat ook jij hem Heer Jezus mag noemen. Als wij iets voor je kunnen betekenen dan horen we dat graag!

Auteur: 2followus

Passie voor zending I Leeft in Cambodja I Focus op: Kerk, Discipelschap, BAM (business as mission)